องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า [21 มิถุนายน 2565]
จิตอาสาพัฒนาสองข้างทาง [21 มิถุนายน 2565]
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะ การคัดแยก และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [17 มิถุนายน 2565]
ร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบล (สภาสันติสุขตำบล) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ [15 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสมหามงคล ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ [10 มิถุนายน 2565]
โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง "ปัตตานีจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 31 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี [10 มิถุนายน 2565]
การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันข้ามแดน การป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ และการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ [8 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิถุนายน 2565 [2 มิถุนายน 2565]
พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [1 มิถุนายน 2565]
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อให้มีความพร้อม เพิ่มความชำนาญ เสริมศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ [30 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 131 รายการ)