info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 82
เดือนนี้ 6,036
เดือนที่แล้ว 12,921
ทั้งหมด 44,235

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมค่ายจริยธรรมต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 [16 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 [29 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการมหกรรมกีฬา วิชาการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [14 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2564
ผู้โพส : admin
จิตอาสาพระราชทาน ณ มัสยิดนูรุลฮูดา (บ้านบิลยา) ตำบลตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
ผู้โพส : admin
อบต.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2564
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศการปีใหม่ 2564
ผู้โพส : admin
จิตอาสาพระราชทาน
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมค่ายจริยธรรมตาดีกาภาคฤดูร้อน
ผู้โพส : admin
โครงการงานประเพณีลอยกระทง 2563
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 81 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว
นายก อบต.ตะโละไกรทอง
โทร : 0810956324
นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว
นายก อบต.ตะโละไกรทอง
โทร : 0810956324
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน