ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ซ่อมไฟสาธารณะบ้านดินเสมอ หมู่ที่ 1 [18 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
ซ่อมไฟสาธารณะบ้านปาเส หมู่ที่ 2 [18 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
โครงการมอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ประจำปี 2564 [13 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2564 (รอบ 2) [8 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2564 [6 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมค่ายจริยธรรมต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 [16 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 [29 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ด้อยโอกาส (นางรอตีเมาะ สูหลง) [30 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการ อสม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิติสูงและเบาหวาน [30 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ประจำปี 2563 [30 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 112 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94