info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 57
เมื่อวาน 98
เดือนนี้ 2,159
เดือนที่แล้ว 5,608
ทั้งหมด 24,775

account_box กองคลัง
(นางสาวฮานานี หะยีมิง)
ผอ.กองคลัง
(นางสาวฮานานี หะยีมิง)
ผอ.กองคลัง
(นางสาววิศนีย์ เจะสนิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาววิศนีย์ เจะสนิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนินูรอิหซาน สะแลแม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนินูรอิหซาน สะแลแม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวยารูดา เจะเซ็ง)
ลูกจ้างเหมา
(นางสาวยารูดา เจะเซ็ง)
ลูกจ้างเหมา
(นางสูณีย์ บัวโรย)
ลูกจ้างเหมา
(นางสูณีย์ บัวโรย)
ลูกจ้างเหมา
นางสาวซูฮายนี มะลี
ลูกจ้างเหมา
นางสาวซูฮายนี มะลี
ลูกจ้างเหมา
(นางสาวนูรมา ยูโซะ)
ลูกจ้างเหมา
(นางสาวนูรมา ยูโซะ)
ลูกจ้างเหมา
(นายมูหามะมูกาวี ตาเละ)
ลูกจ้างเหมา
(นายมูหามะมูกาวี ตาเละ)
ลูกจ้างเหมา
(อิลฮัม ฮาแว)
จ้างเหมา
(อิลฮัม ฮาแว)
จ้างเหมา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว)
นายก อบต.ตะโละไกรทอง
(นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว)
นายก อบต.ตะโละไกรทอง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน