องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
account_box กองช่าง
(นายก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์)
ผอ.กองช่าง
โทร : 0831957845
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(นางสาวคอรีเยาะห์ เจะเด็ง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายตอฮา เจะแว)
งานไฟฟ้าสาธารณะ
(นายสับรี อาแซ)
งานไฟฟ้าสาธารณะ
(นายอัสมาดี มาหะมะ )
งานด้านโยธา
(นายอาหะมะ ดอเลาะ)
พนักงานขับรถ
(นางสาวสิริขวัญ เพ็ชรดี)
งานธุรการกองช่าง
(นายฮาฟิต มะยูดา)
งานไฟฟ้าสาธารณะ
(นางสาวซูไรดา สะอิ)
งานธุรการกองช่าง
(นางสาวอัสรานี เจะเลาะ)
งานธุรการกองช่าง
(นายอาลี มาน๊ะ)
งานด้านโยธา