องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
account_box กองช่าง
(นายก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์)
ผอ.กองช่าง
โทร : 0831957845
(ว่าง)
นายช่างโยธา
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายตอฮา เจะแว)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายสับรี อาแซ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายอัสมาดี มาหะมะ )
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายอาหะมะ ดอเลาะ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสาวสิริขวัญ เพ็ชรดี)
ผู้ช่วยงานช่างโยธา
(นายฮาฟิต มะยูดา)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสาวซูไรดา สะอิ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสาวอัสรานี เจะเลาะ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายอาลี มาน๊ะ)
ลูกจ้างเหมาบริการ