info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 112
เมื่อวาน 195
เดือนนี้ 2,324
เดือนที่แล้ว 5,326
ทั้งหมด 24,364

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองท่ารถ หมู่ที่ 1 บ้านดินเสมอ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการงานซ่อมแซมถนน คสล.สายแยกบาโงจืองา – แยกบ้านใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามัสยิดหมู่ที่ 2 บ้านทะเล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปาเส หมู่ที่ 2 บ้านปาเส poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบาโงจืองา – แยกบ้านใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบาโงจืองา – แยกบ้านใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านรวงทอง หนักทอง – สะพานพ่อเทพ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้แก่น
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ตารางเเสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์ – พร้อมไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านกระจูด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
photo ตารางเเสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสีตีลีเมาะ – บ้านอามิ สาและ หมูที่ 3 บ้านตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านการีหม๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านทะเล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
photo ตารางเเสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ – กอตอ หมู่ที่ 4 บ้านบิลยา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตะพา – บ้านนางวิพา หมู่ที่ 3 บ้านใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดินเสมอ-บ้านบิลยา หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละไกรทอง อบต.ตะโละ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านบิลยา อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตันหยงบลีกู-สำโรง หมู่ 3 บ้านตะโละไกรทอง อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลอง-ท่าต้นไทร หมู่ 1 บ้านดินเสมอ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว)
นายก อบต.ตะโละไกรทอง
(นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว)
นายก อบต.ตะโละไกรทอง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน