messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
info ประกาศ
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service
งดรับ งดให้


volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview4
แบบรายงานการเฝ้าระวังสัตว์เคลื่อนย้ายเข้า – ออกพื้นที่
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview5

camera_alt ภาพกิจกรรม

โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗[18 กรกฎาคม 2567]

โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น[11 กรกฎาคม 2567]

โครงการการจัดการขยะให้มีมูลค่าพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2567[15 กุมภาพันธ์ 2567]
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow สารคดีเฉลิมพระเกียรติสาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง