info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 135
เมื่อวาน 218
เดือนนี้ 2,347
เดือนที่แล้ว 5,349
ทั้งหมด 24,387

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองท่ารถ หมู่ที่ 1 บ้านดินเสมอ grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการงานซ่อมแซมถนน คสล.สายแยกบาโงจืองา – แยกบ้านใหญ่ grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามัสยิดหมู่ที่ 2 บ้านทะเล grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปาเส หมู่ที่ 2 บ้านปาเส grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบาโงจืองา – แยกบ้านใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านตะโละไกรทอง grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 4/2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่องการยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
photo เจตจำนงสุจริตจังหวัดปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
photo รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัยระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
description ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
description ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 grade
description แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file ประกาศแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (แบบ ผด.1) grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57

play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว)
นายก อบต.ตะโละไกรทอง
(นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว)
นายก อบต.ตะโละไกรทอง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน