องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
account_box สำนักปลัด
(นายรังสฤษฏ์ สามะ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0847479020
(นางพาดีล่ะ สามะ)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวกูดารณี เงาะมะเจะ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวดรุณี ยีดิง)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายมัรวาน มะลีแว)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวซานีซา หะยีวาเตะ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางสาวอัลฟา โตะละ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวรัตติกาล หมานบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายมะเปาซี นาเซ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายอภิชาติ แวดามิ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายสับรี หะมะ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายฮานี สาและ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายสูไลมาน สูดิง)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสาวศศิธร อินทร์แก้ว)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายโมฮาหมัด เจ๊ะเลาะ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสาวมายีหย๊ะ มะเด็ง)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสาวกุลิสรา นุ้ยแก้ว)
อาสาสมัครบริบาล
(นางสาวฮาอีละห์ นาเซ)
อาสาสมัครบริบาล
(นางสาวณัฐสุดา ดินแดง)
ลูกจ้างเหมาบริการ