องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) ปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีป้ายในเขตพื้นที่ อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ออกสำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo ประกาศ การจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามมาตรา 30 อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
photo ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ อบต.ตะโละไกรทอง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ข้อมูลลานกีฬา 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
find_in_page โครงการรู้ทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file โครงการสายใยรักครอบครัว ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file โครงการหนูน้อย Smart Kids ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
find_in_page โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
find_in_page โครงการแก้ไขภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
find_in_page โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวัคซีนพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
1 - 20 (ทั้งหมด 129 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7