องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คู่มือประเมิน ITA ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
photo ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็ OSS อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินกาเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคดเห็นจากประประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ ดำเนินการ ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่องตลาด พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
find_in_page ประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo ประกาศ/คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์ ITA 2023 แบบวัดความรู้ EIT ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
1 - 20 (ทั้งหมด 196 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10