องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประชาสัมพันธ์ ITA 2023 แบบวัดความรู้ EIT ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศสภา อบต.ตะโละไกรทอง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาของสภา อบต. ตะโละไกรทอง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ระเบียบสภา อบต.ตะโละไกรทอง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง(พ.ศ. 2566 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) ปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีป้ายในเขตพื้นที่ อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ออกสำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
photo ประกาศ การจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามมาตรา 30 อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file รายงานผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
photo ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
photo ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ อบต.ตะโละไกรทอง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ข้อมูลลานกีฬา 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
find_in_page โครงการรู้ทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file โครงการสายใยรักครอบครัว ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
1 - 20 (ทั้งหมด 135 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7