องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
play_arrow รายงานการประชุมสภา/รายงานคณะกรรมการแปรญัตติ
insert_drive_file รายงานประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo รายงานประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo รายงานประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo รายงานประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo รายงานประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1