info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 12
เดือนนี้ 5,966
เดือนที่แล้ว 12,851
ทั้งหมด 44,165

play_arrow คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าด้วยเงินอุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าด้วยเงินอุดหนุน    ชื่อไฟล์: Mo8JNH6Tue104742.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่    ชื่อไฟล์: 5Ifp3LRMon111117.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    ชื่อไฟล์: Jn9Aed0Mon110259.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559    ชื่อไฟล์: S7VTA5wMon110623.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ชื่อไฟล์: xbSWEv7Mon110036.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว
นายก อบต.ตะโละไกรทอง
โทร : 0810956324
นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว
นายก อบต.ตะโละไกรทอง
โทร : 0810956324
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน