messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี 2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
11 มีนาคม 2567
find_in_page การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : adminเปิดอ่าน : 25
1 มีนาคม 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 37
17 มกราคม 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 94
26 เมษายน 2564
ข้อมูลสถิติการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 227
20 เมษายน 2564
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 225
11 มกราคม 2564
การประเมินผลความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 223
2 ธันวาคม 2563
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 214
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง