info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 39
เมื่อวาน 281
เดือนนี้ 2,426
เดือนที่แล้ว 5,104
ทั้งหมด 23,730

play_arrow มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
photo ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
photo แนวปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
description มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว)
นายก อบต.ตะโละไกรทอง
(นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว)
นายก อบต.ตะโละไกรทอง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน