องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
play_arrow คู่มือประชาชน
description การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
description การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
description การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
description การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
description การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
description การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
description การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
description การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
description การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
description การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
description การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
description การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
description การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
description การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
description การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
description การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
description การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
description การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
description การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
description การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
1 - 20 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3