ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
play_arrow งานกิจการสภาอบต.
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
photo แต่งตั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการสภา อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
photo ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
photo ประกาศอำเภอไม้แก่น เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ตะโละไกรทองสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1และ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
photo ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
photo ประกาศสภา อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
photo ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
photo ห้องประชุม ห้องทำงานสถา อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
photo ประกาศ สภา อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องกำหนดจำนวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116