องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
play_arrow งานกิจการสภาอบต.
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
photo แต่งตั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการสภา อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
photo ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
photo ประกาศอำเภอไม้แก่น เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ตะโละไกรทองสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1และ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
photo ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
photo ประกาศสภา อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
photo ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
photo ประกาศ สภา อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องกำหนดจำนวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
photo ห้องประชุม ห้องทำงานสถา อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2