info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 108
เมื่อวาน 191
เดือนนี้ 2,320
เดือนที่แล้ว 5,322
ทั้งหมด 24,360

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
description ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
description แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
photo ทดสอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน (สขร.1) มีนาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว)
นายก อบต.ตะโละไกรทอง
(นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว)
นายก อบต.ตะโละไกรทอง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน