ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลรวมคะแนนเลือกตั้งพร้อมติดตั้งโครงไม้ และป้ายไวนิลปิดประกาศแบบพิมพ์หน้าที่การเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง