ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง