ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมพื้นอาคารบาราเซาะห์ ที่ทำการ อบต.ตะโละไกรทอง จำนวน 50 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง