ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิดหน้า ชรบ.-บ้านนูรมา หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละไกรทอง โดยวิธีคัดเลือก