ชื่อเรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ออกสำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : DjU0uEdThu94341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้