ชื่อเรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : rGRz65tThu94110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้