ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านเจะมุ - บ้านอิบรอเฮง มะเก๊ะ หมู่ที่ ๔ บ้านบิลยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง