ชื่อเรื่อง : จ้างทำเต็นผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง ขนาด 6 เมตร X 6.10 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง