ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการมหกรรมกีฬาวิชาการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง