ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำเวทีโครงเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 0.8 เมตร พร้อมบันไดขึ้นลง 2 ข้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง