ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง