ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการต่อเติมห้องเก็บพัสดุ (ใหญ่) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง