องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะ การคัดแยก และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียด : วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมาน ยูโซะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง ให้การต้อนรับนายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอไม้แก่น/ผอ.ศปก.อ.ไม้แก่น ในการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะ การคัดแยก และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำจัดการขยะให้มีความรู้ สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางด้วยหลัก ๓ Rs ๒. เพื่อส่งเสริมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมออกกฎระเบียบการจัดการขยะ และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ ด้วยหลัก ๓ Rs ๓. เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีท้องถิ่นอำเภอ, ท้องถิ่นอำเภอ, ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตะโละไกรทอง, เจ้าหน้าที่ปกครอง, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโชติรส, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฯ ณ หอประชุมปาซูมัส โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ผู้โพส : admin