องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
โครงการเครือข่ายแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมาน ยูโซะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง มอบหมายให้นางสาวนัสรินทร์ สามะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง พบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 และมอบหมายให้นายรังสฤษฏ์ สามะ หัวหน้าสำนักปลัด ดำเนินโครงการ โดยให้ความรู้เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะโดยเยาวชนในพื้นที่ และพูดคุยรับฟังความคิดเห็น กิจกรรมการคัดแยกขยะ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์กระถางต้นไม้แบบ Recycle และสาธิตการทำถังขยะเปียก ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีองค์ความรู้ในเรื่องการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ การกำจัดขยะที่ถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งการบริหารจัดการในเรื่องธนาคารขยะ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ผู้โพส : admin