องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะทำงานชุดที่ ๒ ออกเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจ ด่านตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมาน ยูโซะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะทำงานชุดที่ ๒ ออกเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจ ด่านตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณจุดตรวจหน้าฐานกองร้อยทหารพรานที่ ๔๔๐๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น และพบปะพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมี นายวัชรา ยวดทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายธนานนท์ เปานิ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง หน่วยกำลังในพื้นที่ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลไม้แก่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ขอให้ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ เน้นการให้คำแนะนำมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายหรือการจับกุม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ
ผู้โพส : admin