องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ประชุมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
รายละเอียด : วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมาน ยูโซะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เป็นประธานการประชุมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ อบต.ตะโละไกรทอง ที่นับถือพุทธศาสนาได้เข้าใจและตระหนักถึงวันสำคัญของวันเข้าพรรษา ได้ทำบุญร่วมกันและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีปลัด อบต.ตะโละไกรทอง, รองปลัด อบต.ตะโละไกรทอง, หัวหน้าสำนักปลัด, นักวิชาการศึกษา, ปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอ, ผู้แทน ผกก.สภ.ไม้แก่น, ผบ.ร้อย ทพ.๔๔๐๕, ผู้แทนกำนันไม้แก่น, ผู้แทนกำนันตะโละไกรทอง, สมาชิกสภา อบต.ตะโละไกรทอง, และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมอ่างทอง อบต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
ผู้โพส : admin