องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
verified_user กฎหมาย-ระเบียบ-ข้อบังคับ
insert_drive_file การปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ 8/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบเบิกจ่ายสูญหาย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 9)พ.ศ.2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1