องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
play_arrow ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
photo เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo ประชาสัมพันธ์สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo ประชาสัมพันธ์สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo ประชาสัมพันธ์สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
photo รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
photo รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
photo รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
photo ประกาศสภา อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องการกำหนดจำนวนสมัยประชุมประจำปี 2563และวันเริ่มประชุมในปีถัดไป 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1